Winkelwagen nu in uw wagentje 0 items

dutchEnglish
Change language:
Valuta:


Pagina 2

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van MetHetWeb bv geeft MetHetWeb bv geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website. MetHetWeb bv en andere betrokkenen bij de website kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van deze website, de onmogelijkheid deze website te gebruiken, uit de levering van diensten door MetHetWeb bv of het gebrek aan levering van diensten door MetHetWeb bv.
Waar hier wordt verwezen naar MetHetWeb bv wordt daaronder mede verstaan de leveranciers van MetHetWeb bv. 

Wijzigingen

De inhoud van deze website wordt regelmatig bijgewerkt. MetHetWeb bv behoudt zich het recht voor de inhoud van de website te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Terug
Wist u dit al...
Hoofdkwartier zonder doos